top of page

SLUŽBY

DEVELOPERSKÁ A REALITNÍ ČINNOST

Komplexně rozvíjíme nemovitostní projekty.

 

Zajišťujeme prodej nemovitostí založený na individuálním přístupu ke klientům

- studie proveditelnosti

- akvizice

- architektonické soutěže

- řízení architektonických a projekčních prací

- řízení interiérových architektonických prací

- komplexní poradenství

- povolování staveb

- výběrová řízení dodavatelských firem

- projektové a cenové řízení výstavby

- technický dozor investora

- prodej nemovitosti

- předání do užívání

ROZVOJ A ZHODNOCENÍ SOUKROMÝCH NEMOVITOSTNÍCH PORTFOLII

Pro privátní investory (zejména mimo obor nemovitostí a výstavby) zajišťujeme zhodnocení již stávajících nemovitostí a nemovitostních portfolii. Služby poskytujeme skrze celý nemovitostní sektor - rozvoj a zhodnocení pozemků, residence, administrativa a průmyslová výstavba.

- due-diligence stavu a potenciálu nemovitostí

- individuální plán investic, oprav a údržby

- studie proveditelnosti a ekonomické rozvahy

- business plan zhodnocení nemovitosti

- komplexní řízení přípravy a realizace záměru

- prodej, pronájem dle business plánu

ŘÍZENÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ

Zaměřujeme se na komplexní řízení komerčních a rezidenčních developerských projektů . Jsme schopni poskytnout vše od akvizice, přípravu a realizaci až po prodej/pronájem.

ŘÍZENÍ INVESTIC DO NEMOVITOSTÍ

Poskytujeme komplexní servis při investicích do nemovitostí.

 

- due-diligence technická i právní

- studie proveditelnosti

- poradenství

- investiční záměry a business plány

- řízení investičních záměrů

- zhodnocení nemovitostí

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

Poskytujeme veškeré služby při přípravě i realizaci stavebních projektů.

- Due-diligence

- Řízení projektů v investiční výstavbě / Project management

- Technický dozor investora / TDI

- Koordinátor BOZP

- Cenové řízení a cenový dozor / Cost management

- Monitoring výstavby a bankovní dohled

- Inženýrská a poradenská činnost

- Příprava developerských projektů

- Fit-out management

POVOLOVÁNÍ STAVEB - INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zajišťujeme a řídíme veškeré povolovací procesy - územní rohodnutí a souhlasy, stavební povolení a ohlášení staveb, DOSS, změny ÚP, NPÚ, negociace místních vztahů, ZSPD a kolaudace. Specializujeme se, nikoliv však výlučně, na Hl.m.Prahu. 

bottom of page