top of page

NEMOVITOSTI

Poskytujeme komplexní servis pro kupující nemovitostí – pozemky, rodinné domy, vily a rezidence, bytové domy a komerční objekty. 

Pro prodávající nabízíme individuální realitní servis, prodej Vaší nemovitosti s profesionální prezentací a prodejem za nejvyšší cenu. 

Technické posudky a poradenství pro účely prodeje a nákupu nemovitostí / Technická due diligence :


- Posouzení vhodnosti pozemků pro výstavbu – technického, legislativního i právního rámce
 -Posouzení technického stavu domu – identifikace a ocenění vad
- Technické posouzení stavební dokumentace a vydaných povolení
- Posouzení plnění zákonných požadavků provozu budovy (revize, kontroly, zkoušky)
- Identifikace rizik, sestavení finančních a časových plánů investice
- Komplexní poradenství v přípravě i realizaci staveb
- Zajišťování a koordinace specializovaných znaleckých posudků ve stavebnictví
- Cenové jednání s prodávajícím na základě zjištěných nedostatků

 

Poradenství a komplexní servis při investicích do nemovitostí:

 

- Vyhledání nemovitostí „na míru“ a individuální realitní servis
- Studie proveditelnosti investičních záměrů
- Rozvoj nemovitostních portfolií – zhodnocení nemovitostí
- Poradenství při financování nemovitostí
- Právní zajištění transakcí a první prověření nemovitostí

 

Nabízíme profesionální prověření kupované nemovitosti s jasnou identifikací rizik i potenciálu, nedostatků a vad nemovitosti (pozemky, byty, domy, bytové domy, komerční objekty).

bottom of page